در اهواز
کوی نفت

محله کوی نفت در همسایگی استان خوزستان و جنوب شرقی شهر اهواز قرار دارد. محله کوی نفت از غرب با بزرگراه مدرس همسایه است و با شهرک نفت، کوی رمضان، الصافی، شهرک گیم و شهرک ملی حفاری همسایه است.
محله کوی نفت جزو طرح ترافیک نیست و از نقاط دیدنی این محله می توان به پارک بوستان ولایت، پارک کوی نفت، پارک کوی نفت و پارک نفت شهرک اشاره کرد.
می توانید نقشه کامل محله کوی نفت را با تمام جزئیات از جمله اطلاعات کامل ساختمان های محله در نقشه سایت دراهواز مشاهده کنید و با خط کشی با آنها ارتباط برقرار کرده و در آنها پیمایش کنید.