دراهواز

61 آرایشگاه و پیرایشگاه - بهترین + اطلاعات آدرس و شماره | در اهواز

 • افزودن به علاقه‌مندی 348 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 300 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 318 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 162 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 345 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 319 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 160 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 331 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 343 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 362 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 340 بازدید تماس بگیرید
 • آرایشگاه و پیرایشگاه

  پیرایشگاه و آرایشگاه

  این روز ها از کلمه‌ سلمانی برای اشاره کردن به مکانی که موها را کوتاه و ظاهر را آراسته می کنیم استفاده می‌شود.ولی دو واژه پیرایشگاه و آرایشگاه چه معنی می‌دهند؟ تفاوت میان آراستگی مردان و بانوان چیست؟ در این مطلب می خواهیم درباره دو واژه آرایش و پیراش صحبت کنیم. شاید شما از جمله کسانی باشید با این موضوع از پیش آشنا باشند ولی دانستن آن برای دیگران ممکن است تازگی داشته باشد.

  کلمه پیراشگاه چه معنایی دارد؟

  کلمه پیرایش که به زبان فارسی میانه (پهلوی) است، درواقع پِرای ایشن یا pērāyišn می‌باشد و به معنای کاستن و کم کردن برای آراستگی و طراوت می‌باشد. آقایان موهای سر و صورت خودشان را کوتاه کرده تا آراسته به نظر آیند. به همین دلیل سلمانی مردانه را پیرایشگاه نامیده و شخصی که در آن کار می کند را پیرایشگر خطاب می‌کنیم.

   

  کلمه آرایش که به گفتار فارسی میانه (پهلوی) است، در واقع از ریشه کلمه ی آرای ایشن یا ārāyišn می‌باشد، به چم افزودن برای آراسته و زیبا تر شدن گفته می‌شود. خانم ها با این وجود که موهای سر خود را کوتاه کرده تا آراسته شوند، چیز های دیگری نیز بر روی سر و چهره خود اضافه می‌کنند تا به زیبایی و آراستگی خود افزون نمایند. پس درست آن است که برای بانوان از لفض آرایشگاه استفاده کرده و کسی که این کار را می کند، آرایشگر بنامیم.