در اهواز
معین زاده

محله معین زاده در استان خوزستان و در جنوب غربی شهر اهواز قرار دارد. محله معین زاده از سمت شمال با خیابان برهان و خیابان نارون و از شرق به بلوار نخلستان همسایه است و در مرز بهارستان و منطقه مجاهد واقع شده است.
محله معین زاده در محدوده طرح شهری نیست و یکی از نقاط مهم این منطقه پارک معین زاده است.
شما می توانید نقشه کامل محله معین زاده را با تمام جزئیات ساختمان های این محله مشاهده کنید و از طریق نقشه سایت دراهواز با آنها تعامل و بازدید کنید.