در اهواز
  • کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

    محله کمپلو جنوبی یا کوی انقلاب در استان خوزستان و در جنوب غربی شهر اهواز قرار دارد. محله کمپلو جنوبی از شمال به جاده اندیمشک اهواز، بلوار قدس، میدان قدس، خیابان لشگر، میدان پانزده خرداد، خیابان الخبال و خیابان ابومسلم از شرق و خیابان شصت و هشت متری از جنوب محدود است.
    می توانید نقشه کامل منطقه محله کمپلو جنوبی یا کوی انقلاب را با تمام جزئیات از جمله اطلاعات کامل ساختمان های منطقه مشاهده کنید و از طریق نقشه در سایت دراهواز(in ahvaz) با آنها تماس بگیرید و در آنجا حرکت کنید.