در اهواز
کوی مدرس

محله کوی مدرس در استان خوزستان و در جنوب شرقی شهرستان اهواز قرار دارد. محله کوی مدرس از شمال به میدان جمهوری اسلامی و خیابان جمهوری اسلامی و از غرب به بزرگراه بهبهخانی و آخرین محله های سنگفرش شده خیابان زیندوکلی بادادشهر فاز 1 بادادشهر بخشت آباد محدود است. .
محله کوی مدرس در محدوده طرح حمل و نقل نیست و مکان های مهم این بند پارک شهدا است. رستوران اردک آبی اهواز و کتابخانه عمومی شهدا را می توان نام برد.
شما می توانید نقشه کامل محله کوی مدرس را با تمام جزئیات از جمله اطلاعات کامل ساختمان های این محله مشاهده کنید و از طریق نقشه دراهواز با آنها تماس بگیرید و از آنها بازدید کنید.