در اهواز
یوسفی

محله یوسفی در استان خوزستان و جنوب شرقی شهر اهواز قرار دارد. محله یوسفی از جنوب به خیابان فرضی پور و بلوار جوادالائمه محدود می شود و با محله های پادادشهر، زیباشهر، کوی فاطمیه و منازل کارون مجاور است.
محله یوسفی حتی جزو نقشه راه هم نیست و یکی از مکان های مهم این محله رستوران زیتون ناب سی و دو صفر نه است.
می توانید کل نقشه محله یوسفی را با تمام جزئیات از جمله اطلاعات کامل ساختمان های این محله مشاهده کنید و از طریق نقشه دراهواز با آنها تعامل و پیمایش کنید.