دراهواز
 • افزودن به علاقه‌مندی 153 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 327 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 321 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 145 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 454 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 391 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 207 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 145 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 141 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 330 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 323 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 422 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 478 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 346 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 460 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 448 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 464 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 226 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 192 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 692 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 157 بازدید تماس بگیرید
 • فرهنگ شهر

  محله فرهنگ شهر در استان خوزستان و در جنوب غربی شهر اهواز قرار دارد. محله فرهنگ شهر از شمال به خیابان رشد 13، بلوار الهادی و الهادی جنوبی، از شرق به بلوار بیست دو بهمن و جاده گلستان و از غرب به خیابان شکرات و خیابان سکرات (پاسگاه) متصل می شود. نزدیک نیشکر، بهارستان، سیلان آباد، شهر رزمنگدان، سعدی، شهرک دانشگاه.
  محله فرهنگ شهر مشمول طرح ترافیک زوج و فرد نمی باشد و از مکان های مهم این محله می توان به پارک مالک اشتر، پارک محله فرهنگ شهر، پارک محله فرهنگ شهر، پارک محله فرهنگ شهر، پارک محله فرهنگ شهر، رستوران پنچال و رستوران آستاره اشاره کرد.
  می توانید نقشه محله فرهنگ شهر را با تمام جزئیات آن از جمله اطلاعات کامل در مورد ساختمان های این محله مشاهده کنید و می توانید با نقشه سایت دراهواز تعامل داشته باشید و در آن حرکت کنید.