در اهواز
کیانشهر

محله کیانشهر در استان خوزستان و در منطقه مرکزی شهر اهواز قرار دارد. محله کیانشهر از شمال به میدان پلیس و خیابان امام رضا، از شرق به بزرگراه مدرس و از غرب به میدان رادمنش و خیابان اندیمشک – اهواز محدود می شود و با شهرک صنعتی، دویبه، مهرشهر و شهید میثمی همسایه است. همسایه
محله کیانشهر مشمول طرح ترافیک نیست و یکی از مکان های مهم این محله پارک، پارک، استخر اتر و رستوران ناب کیان شهر است.
می توانید نقشه کامل اطراف کیانشهر را با تمام جزئیات از جمله مشخصات کامل ساختمان های این منطقه پیدا کنید و از طریق نقشه در سایت دراهواز(in ahvaz) با آنها تماس بگیرید و به سراغ آنها بروید.