در اهواز
کوی علوی(شیلنگ آباد)

محله کوی علوی شیلنگ آباد در استان خوزستان و در جنوب غربی شهر اهواز قرار دارد. بلوار بشارت از شمال به محله، از شرق با خیابان نور و خیابان هلالی، از جنوب با خیابان الهادی جنوبی و از غرب با بلوار بیست دو بهمن و بلوار هاشمی همسایه است و با محله های ستمیه، کمپلو همسایه است. ، شهرک تجربه نیشکر، کوی مندلی. ، فرهنگ شهر در نزدیکی شهر روزمنگاد.
کوی علوی(شیلنگ آباد) زیر نظر طرح ترافیک نیست و یکی از مکان های مهم این محله پارک، بازار عربی الذبیه و رستوران اهلی لیالی است.
می توانید نقشه کامل کوی علوی(شیلنگ آباد) را با تمام جزئیات از جمله اطلاعات کامل ساختمان های این محله مشاهده کنید، با آنها در ارتباط باشید و از طریق نقشه دراهواز به سمت آنها حرکت کنید.