در اهواز
کوی فرهنگیان

محله کوی فرهنگیان در استان خوزستان و در ناحیه شمالی شهر اهواز واقع شده است. کوی فرهنگیان از شرق به بلوار سردار حسین حمدانی، از جنوب به بلوار آیت الله نجفی و خیابان ولیعصر و از غرب به جاده همدان – بیجار محدود است و با محلات شهرک آیت الله مدنی، حصار دیزج، مجید مجاور است. . . آباد، حصار امام خمینی.
کوی فرهنگیان در محدوده طرح حمل و نقل نیست و عجیب تر از آن مکان های مهم محله پارک نماز، پارک شهرداری، پارک فدک، پارک شهرک فرهنگیان، پارک آتیلار، شهرک فرهنگ، پارک ها، پارک شهرک فرهنگ، رستوران ها و پذیرایی. برای بازدیدکنندگان و کتابخانه ها معلم عمومی گفت.
شما می توانید نقشه کامل کوی فرهنگیان و تمامی جزئیات از جمله مشخصات کامل ساختمان های منطقه را مشاهده کنید و از طریق نقشه دراهواز با آن ها تماس بگیرید و حرکت کنید.