دراهواز

بهترین حبوبات و سویا 61 آگهی 24 ژوئن | در اهواز

حبوبات و سویا

قیمت فروش و خرید حبوبات و سویا در اهواز

از جمله حبوبات و سویا در شهر اهواز میتوان به نخودسیاه، ماش، سویا آجیلی، سویا، عدس، لپه، لوبیا، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا چیتی، لوبیا رشتی، لوبیا سیاه، لوبیا عروس، لوبیا قرمز، نخود، نخود سبز، نخود سفید و نخود فرنگی

قیمت فروش و خرید حبوبات و سویا در اهواز
قیمت فروش و خرید حبوبات و سویا در اهواز